Soal Ujian PTS KE-NW-AN Kelas 8 MTs/SMP TP Tahun 2022Soal Ujian PTS KE-NW-AN Kelas 8 MTs/SMP TP Tahun 2022 - Dalam rangka menghadapi semester ganjil tahun pelajaran baru 2020/2021 ini, kami berbagi Soal Ujian PTS KE-NW-AN Kelas 8 Tingkat MTs/SMP TP. 2020/2021.

Berikut ini kami berbagi Soal Ujian PTS KE-NW-AN Kelas 8 Tingkat MTs/SMP TP. 2020/2021:

1. Dalam agama islam, bidang syari’ah yang menyangkut masalah hukum islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia adalah...

a. Mujahadah
b. Muamalat
c. Ridla
d. Sabar
e. Muraqabah

2. Mazhab di bawah ini yang tidak termasuk golongan Ahlussunnah wal-jama’ah adalah..

a. Hanafi
b. Hambali
c. Syafi’i
d. Rafiqi
e. Maliki

3. Dalam sebuah organisasi, untuk mencapai tujuan diperlukan kerjasama antara ...

a. Pimpinan
b. Pemimpin
c. Atasan dan bawahan
d. Anggota
e. d. Bawahan

4. Organisasi pelajar dalam oranisasi NW disebut

a. HIMMAH
b. PBNW
c. PBSI NW
d. IPNW
e. PSSI NW

5. Masalah yang bertali dengan akhlak dan budi pekerti yang berkaitan dengan hati dalam ibadah tashawuf adalah ....
a. Munakahat
b. Jinayat
c. Ibadah
d. Muamalat
e. Sabat

6. Di bawah ini yang tidak termasuk syarat pembuntukan organisasi adalah ...

a. Orang-orang tersebut sepakat bekerjasama
b. Ada tujuan yang di capai
c. Ada orang yang jumlahnya lebih dari satu
d. Ada yang betindak sebagai atasan dan bawahan
e. Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda

7. Lambang organisasi NW adalah ...

a. Bulan Bintang
b. Bulan Sabit
c. Bintang Lima
d. Bulan Purnama
e. Bulan Bintang Bersinar Lima

8. Makna lambang organisasi NW adalah...

a. Rukun Islam
b. Selamat Dunia Ahirat
c. Islam
d. Ikhlas Dan Istiqomah
e. Iman Dan Takwa

9. Nama kecil pendiri NW adalah ...

a. Muhammad abdul majid
b. Muhammad assagaf
c. Muhammad zainuddin
d. Muhammad saraddin
e. Muhammad sabur

10. Pengurus dalam organisasi nw dipilih dengan cara...

a. Langsung
b. Musawarah Dan Mufakad
c. Perwakilan
d. LUBER
e. Aklamasi

11. Nama pengurus besar NW (PBNW) yang sah hasil muktamar ke-10 di praya adalah ...

a. Umi Hj siti rahmatullah
b. Umi Hj siti raihanun
c. Umi Hj siti zuhriyah
d. Umi Hj siti rahmi
e. Umi Hj siti rauhun

12. Pokok ajaran islam mencangkup....

a. Muamalah,ibadah,fiqih
b. Akidah,syari’ah, tasyawuf
c. Syari’ah dan muamalah
d. Rukun iman
e. Rukun islam dan ibadah

13. Di bidang akidah menyangkut masalah yang berhubungna dengan ...

a. Keimanan yang di bahasan dalam ilmu syari’ah
b. Keimanan yang di bahasa dalam ilmu tauhid,usulluddin, akidah
c. Muamalah yang di bahas dalam usuluddian
d. Ibadah yang di bahas dalam ilmu syari’ah
e. Pemulaan hizib NW

14. Organisasi NW menganut mazhab ...

a. Hanafi
b. Akhlussunnah wal-jama’ah
c. Hambali
d. Akhlussunnah walhabiyah
e. Maliki

15. Jati diri warga NW tercermin pada ...

a. Do’a pusaka
b. Wasiat renungan masa
c. Lagu mars nw
d. Permulaan hizib nw
e. Tajwid batu gompal

16. Pada tanggal berapa dan tahun berapa terjadinnya pancor kelabu ...

a. 7 juni 1999
b. 10 juni 1997
c. 6 juni 1998
d. 5 juni 1997
e. 3 juli 1997

17. TGKH.M.Zainuddin abdul majid dimakamkan di ...

a. Makam kalijaga
b. Makam selaparang
c. Makam bayan
d. Makam pahlawan selong
e. Makam al-abror pancor

18. TGKH.M.Zainuddin abdul majid wafad pada usia ...

a. 100 tahun
b. 105 tahun
c. 103tahun
d. 104 tahun
e. 102tahun

19. Barisan hizbullah NW didirikan oleh ...

a. Hj.siti rauhun
b. Hj.siti zuhriyah
c. Hj.siti raihanun
d. TGKH.M.Zainuddin abdul majid
e. Hj. Siti rahmatullah

20. Madrasah NWDI dan NBDI resmi di dirikan pada tanggal dan tahun ...

a. 22 agustus 1947
b. 22 september 1960
c. 20 september 1950
d. 24 september 1960
e. 22 agustus 1937

21. NW berasal dari kata al-wathan yang berarti ...

a. Persatuan
b. Kebangkitan
c. Keadilan
d. kebahagian
e. Kesatuan

22. Di tinjau dari segi bahasa NW berarti ...

a. Kebangkitan bangsa dan tanah air
b. Membangkitkan semangat juang
c. Membangun desa pancor dan anjani
d. Membangkitkan indonesia
e. Membangkitkan semangat hidup

23. Masa kepengurusan dalam organisasi NW dari tingkat pengurus besar sampai pengurus anak cabang adalah ....

a. 5 tahun
b. 4tahun
c. 8tahun
d. 10tahun
e. 6 tahun

24. Hijrahnya pusat organisasi NW yang ada di pancor menuju kalijaga pada tanggal berapa dan tahun berapa ...

a. 7 juni 1999
b. 5 juni 1997
c. 3 juli 1997
d. 10 juni 1997
e. 6 juni 1998

25. Ayahanda TGKH.M.Zainuddin abdul majid terkenal dengan panggilan ...

a. Tuan guru toak
b. Tuan guru bajang
c. Tuan guru wayah
d. Guru mu’minah
e. Tuan guru atau maulana syaikh

26. NW lahir dari dua induk madrasah NWDI dan NBDI yang memiliki semboyang pejuangan yakni...

a. Membaca do’a pusaka
b. Mengucapkan salam
c. Membaca solawat
d. Menyanyikan lagu perjuangan
e. Pokok nw dan pokok nw iman dan takwa

27. Pada tahun berapa TGKH.M.Zainuddin abdul majid menamatkan studynya di madrasah solatiyah makkah ...

a. 1954
b. 1940
c. 1933
d. 1945
e. 1970

28. Barisan hizbullah NW adalah benteng Nahdatul Wathan didirikan di ...

a. Kalijaga
b. Mataram
c. Pancor
d. Anjani
e. Selong

29. Dalam kegiatan sehari-hari setiap manusia terlibat dalam organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini di sebabkan karna ...

a. Manusia tidak diwajibkan bermasyarakat
b. Manusia bebeas memilih
c. Manusia adalah mahluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri
d. Manusia tidak perlu berorganisasi

30. Lembaga pendidikan pondok pesanteren syakh zainuddin NW yang kegiatan pembelajarannya di kalijaga di hijrahkan ke anjani pada tanggal berapa dan tahun berapa ...

a. 24 maret 2000
b. 25 maret 2001
c. 23 maret 2000
d. 26 maret 2001
e. 22 maret 2000